Общи условия

Общи условия за ползване

на електронния сайт http://www.creativecenter.bg

 

1. Фирма Криейтив Център ООД е регистрирана по ТЗ на РБ, със седалище и адрес на управление София 1407,  бул. Черни Връх 65А, ЕИК – 831811489, БУЛСТАТ BG 831811489

2. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между фирма Криейтив център ООД от една страна и всички посетители на електронния сайт http://www.creativecenter.bg, потребители на услугите от домейна http://www.creativecenter.bg и на всички информационни и търговски услуги, предлагани от фирмата.

3. За краткост по-долу в текста електронният сайт http://www.creativecenter.bg се нарича Сайта.

4. Всеки посетител на Сайта, който натиска бутон, линк или обект от този електронен сайт, без линка към настоящите Общи условия за ползване, приема изцяло и без никакви възражения задължението да спазва настоящите Общи условия.

5. Всеки посетител на Сайта, който е отбелязал в поле Приемам общите условия» извършва електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия за ползуване и приема изцяло и без никакви възражения задължението да ги спазва.

6. За да се регистрира като Потребител, всеки посетител се съгласява да предостави актуална и пълна информация във формата за регистрация. Регистрираният потребител за краткост по-долу в текста се нарича Потребител.

7. Предоставената от Потребителя при регистрацията информация за краткост по-долу в текста се нарича Лични данни.

8. Потребителят разбира и приема, че :

a. съдържанието на Сайта е "във вида, в който е";

b. съдържанието на Сайта е предоставено от производителите на продуктите и Криейтив център не носи отговорност за непълноти, несъответствия, подвеждащо съдържание и реклама по смисъла на Закона за защита на потребителите;

c. Той самият или трета страна не може да предявява под никаква форма претенции за щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили в резултат на ползване на Сайта.

9. За покупка на стоки и услуги с използване на Сайта, Потребителят трябва да отговаря на следните условия :

a. да има навършени 18 години;

b. да има постоянен адрес в България;

c. да е попълнил форма за регистрация с актуална, точна и пълна информация;

d. да е приел настоящите Общи условия за ползване;

e. да е посочил точен и пълен адрес за доставка и телефон и e-mail за връзка.

10. Криейтив център ООД има право да поиска допълнителна информация за Потребителя или откаже заявка на Потребителя по собствена преценка, за което не дължи обяснение или обезщетение.

11. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до въведените във формата за регистрация Лични данни, както и да ги коригира.

12. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят, който е попълнил форма за регистрация, се съгласява предоставените от него Лични данни да бъдат обработвани от фирма Криейтив център ООД с цел реализиране на доставка на поръчаните стоки и услуги, както и предоставянето на допълнителна информация, относно продукти, които са публикувани на сайта.

13. Криейтив център ООД гарантира, че предоставените Лични данни няма да се предоставят на трети лица за реклама, промоции и други цели, освен в случаите, когато това е необходимо, съгласно законите на РБългария или с цел спазване на настоящите Общи условия.

14. Криейтив център ООД може да поиска съгласие на Потребителя да му изпраща съобщения, свързани с нови продукти, услуги и промоции.

15. Криейтив център ООД предоставя на Потребителя право да ползва всички услуги, предоставени чрез Сайта:

a. единствено за лични нужди;

b. само с нетърговска цел;

c. при условие, че не се нарушават авторските права на производителите и доставчици, свързани пряко или коствено с материалите на Сайта;

d. при условие че не се променят, копират, ползват с търговска цел и копират в други сайтове материалите от Сайта.

16. При всички случаи, когато Потребителят закупи стока с включени авторски или патентни права, фирма Криейтив център ООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите от производителя на стоката.

17. Предоставените препратки на Сайта към други сайтове:

a. са единствено с цел удобство на Потребителите и при тях тези настоящите Общи условия не са в сила;

b. не са препоръчвани от Криейтив център ООД на Потребителите;

c. Криейтив център ООД не носи никаква отговорност за публикуваната в тях информация;

d. не обвързват по никакъв начин Криейтив център ООД с отговорности и последствия от ползуването на тези сайтове от Потребителя;

18. Потребителят поръчва стоките или услугите, тяхното количество, избира отстъпка (ако има такава) и избира начина на плащане и доставка единствено от предложените на Сайта варианти.

19. Потребителят може да променя избора си или да откаже поръчката си частично или изцяло до получаване на потвърждение от Криейтив Център ООД.

20. С получаване на потвърждение за направената поръчка, Потребителят встъпва в договорни отношения с Криейтив Център ООД, отговарящи на настоящите Общи условия.

21. Криейтив център ООД си запазва правото да променя цените по свое усмотрение, без да е задължен да уведомява за това Потребителите на сайта.

22. Потребителят се съгласява да заплати цената, посочена на Сайта в момента на подаване на поръчката, независимо дали е различна от текущата.

23. С изпращането на потвърждение за поръчка до Потребителя, Криейтив център ООД стартира изпълнението на поръчката. От този момент нататък промяната на адреса за доставка, както и данни за лицето получател не могат да се променят.

24. Криейтив център ООД осигурява следните срокове за доставка:

a. При наличност на склад - до 3 работни дни след потвърждение и плащане от Потребителя;

b. В останалите случаи – до съгласувания и посочен в потвърждението срок след плащане;

c. При закъснения от доставчиците към Криейтив център ООД, Потребителят получава информация за това, потвърждава новия срок на доставка или отказва поръчката.

25. Криейтив център ООД не носи никаква отговорност в следните случаи :

a. за закъснения, дължащи се на куриер или други, независещи от фирмата обстоятелства;

b. невъзможност за изпълнение на доставка поради неправилно посочени адрес, лице за получаване или телефон;

26. В момента на получаване на стоките, Потребителят следва :

a. да провери доставката – за липса на увреждания и пълнота на окомплектовката;

b. при установяване на увреждания и непълнота, Потребителят следва да подпише протокол за щети, увреждания и липси с куриера и да информира Криейтив център в писмен вид или с e-mail. При липсата на протокол или уведомление, Потребителят не може да подаде оплакване.

27. До 24 часа след получаване на поръчаната стока, Потребителят следва :

a. да провери за визуално съответствие на стоката със заявената, съгласно описанието й на Сайта;

b. да информира Криейтив център ООД в писмен вид или с e-mail, ако е установил несъответствие;

28. На база уведомление за несъответствие, Криейтив център ООД ще подмени стоката с нова (съгласно чл. 59 ал.3 от ЗЗП) или ще върне на потребителя платената от него сума само при следните условия :

a. ако стоката е в оригинална опаковка с ненарушен търговски вид;

b. ако стоката е в пълна окомплектация съгласно приложената документация;

c. ако стоката е с ненарушен търговски вид и няма следи от ползване.

d. при плащането с  дебитна/ кредитна карта, връщането на суми е възможно, както на цялата така и на част от стойността на покупката. Връщането се извършва единствено и само по картата с която е извършена първоначалната/оригиналната транзакция. В тази връзка сайта няма достъп и не съхранява картови данни.

29. При неизпълнение на условията по предходните две точки, Криейтив Център ООД ще отремонтира стоката съгласно гаранционните условия на производителите, а Потребителят ще заплати всички допълнителни разходи – за транспорт, застраховка и др.

30. До 7 дни от получаване на стоката, Потребителят има право (съгласно чл. 55 от ЗЗП) да откаже поръчаната стока и да я върне на Криейтив център при следните условия :

a. стоката е в оригинална опаковка, с ненарушена цялост;

b. стоката е в пълна окомплектация съгласно приложената документация;

c. стоката не е ползвана;

31. Начините на заплащане на поръчаните стоки и услуги са съгласно предложените варианти и последователни стъпки, описани на Сайта. При плащането с  дебитна/ кредитна карта и необходимост от връщането на суми по рекламация, това е възможно, както на цялата така и на част от стойността на покупката. Връщането се извършва единствено и само по картата, с която е извършена първоначалната/оригиналната транзакция. В тази връзка сайта няма достъп и не съхранява картови данни.

32. Гаранционните условия на доставените стоки са съгласно гаранционните условия на производителите им и са описани в Гаранционна карта, която се получава със стоката.

33. Криейтив център извършва сервизно обслужване на получената стока съгласно законодателството в РБългария и условията, публикувани на Сайта.

Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки, за да Ви осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме, че сте съгласни с бисквитките.
x
{{ message }}