Договор

Постоянен трудов договор на пълно работно време при начален изпитателен срок 6 месеца.

Основно възнаграждение

В зависимост от квалификацията и опита.

Допълнително възнаграждение

В зависимост от постигнатите резултати.

Квалификация и обучение

Продуктово обучение; Сертифициране по изискванията на Apple.

Месторабота

София, Търговски и сервизен център на фирмата.

Допълнение

За интервю ще бъдат поканени само кандидати, преминали успешно предварителен преглед по документи.