Спектроденситометър X-Rite eXact

НОВ СПЕКТРОФОТОМЕТЪР/ДЕНСИТОМЕТЪР ЗА КОНТРОЛ НА ЦВЕТА И КАЧЕСТВОТО НА ПЕЧАТ

XRite  eXact е преносим  спектрофотометър от ново поколение решение  за измерване на цвета, което отчита всички нови потребности на бизнеса и динамиката на глобалната верига от доставчици на графична продукция.

  • eXact поддържа всички водещи печатни специкафикации, включително ISO, JPMA, G7 и PSO;
  • Цветният тъч-скрийн интерфейс  е много лесен за използване и бързо комуникира цветовата информация;
  • eXact осигурява комуникация на резултатите от измерване с помощта на USB и Bluetooth интерфейси с PC.

Печат при екзактно спазване на спецификациите и стандартите

eXact поддържа всички водещи печатни спецификации, включително ISO, JPMA, G7 и PSO, позволявайки на печатарите да контролират цветовите процеси. Цветният тъч-скрийн интерфейс е много лесен за използване и бързо комуникира цветовата информация, ускорявайки продукцията и намалявайки изискванията за опит и умения на персонала в печатницата.

Поддръжка на всички измерителни условия

eXact поддържа всички стандартни измерителни условия, измервайки M0, M2 и M3 в единично измерване с един и същ инструмент, спестявайки време и предотвратявайки проблемите при съгласуване на  измервания с различни инструменти.

• M0: No Filter, UV включена

• M1: Част1, осветяване с  D50 (Daylight)

• M2: UV Cutoff Filter, UV изключена

• M3: Polarization Filter

Съвременни интерфейси за комуникация на резултати и настройки

eXact осигурява комуникация на резултатите от измерване с помощта на съвременни интерфейси между периферни устройства и PC – USB и Bluetooth. Използването на NetProfiler3 осигурява съгласуване на измерванията на няколко инструмента, използвани за контрол на цвета на мастила, еталони и мостри от готова продукция в различни етапи на производство и при различни партньори и доставчици.

Платформа за развитие, според нарастване на потребностите

• X-Rite eXact Densitometer – за контрол на CMYK-печат  с възможности за следващо добавяне на повече функции;

• X-Rite eXact  Standard Спектрофотометър за осигуряване на прецизен цвят  при печат с CMYK и специални цветове, а също така и за постигане на параметрите, изисквани от индустриалните стандарти за печат.

• X-Rite eXact  Advanced Спектрофотометър за лаборатории за мастила, качествен контрол и партньори в продукцията, които трябва да достигнат най–високо качество с помощта на разширен набор от функции.

ПРОДУКТЪТ Е НАЛИЧЕН ЗА ПОРЪЧКИ, НЯКОИ МОДЕЛИ – И ОТ СКЛАД.