ЕТАЛОН WHITE BALANCE TARGET

passport-model-wbColorChecker White Balance представлява еталон за настройка на белия баланс на цифровите камери, с цел получаване на прецизно, равномерно и неутрално възпроизводство на белия цвят при всички условия на осветление.

Когато условията на осветяване се променят, Вашата камера започва да възпроизвежда бялото по различен начин, което се отразява и на другите цветове в изображението. Повечето бели еталони не са напълно неутрални при всички условия на осветление, което води до отклонение в цветовете при определени видове осветление. ColorChecker Custom White Balance е абсолютно неутрално бял еталон, осигуряващ равномерна и спектрално неутрална (отразяваща еднакво всички дължини на вълната във видимия спектър) повърхност при всички осветления.

Настройването на белия баланс при различни условия на осветление ще Ви помогне да елиминирате отклоненията на цветовете, да оптимизирате изображението на кадъра на дисплея на Вашия фотоапарат и да съкратите времето, необходимо за допълнителна обработка на снимките.

Ако заснемате в JPEG формат Вие трябва да настроите белия баланс при първия кадър, докато при RAW формат, това може да стане по всяко време.