VeriColor Solo безконтактна цветоизмерителна система

VeriColor Solo е мощна автоматичен система за измерване на цвят.

Лесно се вгражда в производствената линия, работи с широка гама от материали, дори и в най-тежките производствени условия. Подобрява качествения контрол и намалява производствените разходи. Данните от измерванията се записват и вкарват в доклади.

Характеристики:

  • Благодарение на осветлението в целия видим спектър, системата засича фините различия по разнообразни повърхности и гарантира точни измервания.
  • Безконтактното измерване премахва риска от повреда на пробата.
  • Не се влияе от околната среда – точни и възпроизводими измервания са постижими независимо от околното осветление.
  • Подходящ за работа в тежки производствени условия – издържа на удар, вибрации и температурни колебания.
  • Интуитивни цветни графики за бърз визуален анализ на цветовата разлика.
  • Системата съхранява до 30 цвята наведнъж, не е необходимо постоянно препрограмиране.

Запитване