TeleFlash Compact безконтактна цветоизмерителна система

TeleFlash Compact е гъвкава система за контрол на качеството, осигурява безконтактно измерване и непрекъснато отчитане на данните.

Идеална е за лаборатории или производства с малък до среден обем. Работи с широка гама от материали, дори и в най-тежките производствени условия.

Характеристики:

  • Измервателна геометрия Alpha/Alpha.
  • Контрол на цветовете в реално време без прекъсване на производството.
  • Измерва широка гама от материали – текстил, винил, хранителни пигменти, филми, стъкло, прахообразни материали и др.
  • Измерва на дистанция 1,5м от продукта.
  • Подходящ за работа в запрашена среда; взривозащитен.
  • Безконтактното измерване премахва риска от повреда на пробата.
  • Интуитивни цветни графики за бърз визуален анализ на цветовата разлика.
  • Осигурява обективна оценка в съответствие с международните стандарти.

Запитване