TeleFlash 130 безконтактна цветоизмерителна система

TeleFlash 130 е автоматизирана он-лайн система за контрол на качеството, осигурява безконтактно измерване и непрекъснато отчитане на данните.

Измерва цвета на неравни повърхности като текстурирани бои или мазилки. Лесно се вгражда в производствената линия, работи с широка гама от материали, дори и в най-тежките производствени условия. Осигурява абсолютни данни или сравнения с конкретни стандарти.

Характеристики:

  • Измервателна геометрия Alpha/Alpha.
  • Контрол на цветовете в реално време без прекъсване на производството.
  • Работи с мрежова връзка или сериен интерфейс за връзка с компютър, за да осигури автоматичен контрол върху всички операции, включително калибрацията.
  • Измерва широка гама от материали – текстил, винил, хранителни пигменти, филми, стъкло, прахообразни материали и др.
  • Измерва на дистанция 1,5м от продукта.
  • Подходящ за работа в запрашена среда; взривозащитен.
  • Безконтактното измерване премахва риска от повреда на пробата.
  • Интуитивни цветни графики за бърз визуален анализ на цветовата разлика.
  • Пълните данните от измерванията се съхраняват в доклади за по-късен анализ.
  • Осигурява обективна оценка в съответствие с международните стандарти.

Запитване