Екипът

Криейтив Център ООД, като оторизиран сервиз на Apple Inc., дължи успеха си изключително на своя екип отлични професионалисти, посветени изцяло на работата си, доказали уменията си и успяващи да се справят с предизвикателствата в променящия се ИT пазар в България. Средната възраст на служителите e 32 години – фактор, който определя гъвкавостта и предприемчивостта в политиката на фирмата.


Росица Иванова Продуктов мениджър за Apple r.ivanova@creativecenter.bg
Стоян Борделов Сервизен мениджър Apple Certified Macintosh and iOS Technician s.bordelov@creativecenter.bg
Стефан Ангов Сервизен приемчик Apple Certified Macintosh and iOS Technician  s.angov@creativecenter.bg
Александър Чавдаров Сервизен специалист Apple Certified Macintosh and iOS Technician  a.chavdarov@creativecenter.bg
Борис Борисов Сервизен специалист Apple Certified Macintosh and iOS Technician  b.borisov@creativecenter.bg
Росен Божинов Сервизен специалист Apple Certified Macintosh Technician  r.bozhinov@creativecenter.bg
Димитър Атанасов Сервизен специалист Apple Certified Macintosh and iOS Technician  d.atanasov@creativecenter.bg
Светлин Георгиев Сервизен специалист Apple Certified iOS Technician  s.georgiev@creativecenter.bg
Петър Шарков Сервизен специалист p.sharkov@creativecenter.bg
Петър Стоянов Сервизен специалист p.stoyanov@creativecenter.bg
Денис Игнатски Сервизен координатор d.ignatski@creativecenter.bg
Стойо Пашов Продуктов мениджър за X – Rite, Basys, Xeikon Certified Specialist s.pashov@creativecenter.bg