Екипът

Криейтив Център дължи успеха си изключително на своя екип отлични професионалисти, посветени изцяло на работата си, доказали уменията си и успяващи да се справят с предизвикателствата в променящия се ИT пазар в България. Средната възраст на служителите e 32 години – фактор, който определя гъвкавостта и предприемчивостта в политиката на фирмата.


Антония Квецинска – Офис мениджър / а.kvetsinska@creativecenter.bg

Росица Иванова – Продуктов мениджър за Apple  / r.ivanova@creativecenter.bg


Стоян Борделов – Сервизен мениджър / Apple Certified Macintosh Technician / s.bordelov@creativecenter.bg

Стефан Ангов – Сервизен приемчик / Apple Certified Macintosh Technician / s.angov@creativecenter.bg

Евгени Драгнев – Сервизен специалист / Apple Certified Macintosh Technician e.dragnev@creativecenter.bg

Чавдар Караджинов – Сервизен специалист / Apple Certified Macintosh Technician / ch@creativecenter.bg

Александър Чавдаров – Сервизен специалист / Apple Certified Macintosh Technician / a.chavdarov@creativecenter.bg

Росен Божинов – Сервизен специалист / Apple Certified Macintosh Technicianr.bozhinov@creativecenter.bg

Димитър Атанасов – Сервизен специалист / Apple Certified Macintosh Technician / d.atanasov@creativecenter.bg

Светлин Георгиев – Сервизен специалист / Apple Certified Macintosh Technician / s.georgiev@creativecenter.bg

Денис Игнатски – Сервизен координатор / d.ignatski@creativecenter.bg


Стойо Пашов – Продуктов мениджър за X – Rite, Basys, Xeikon / Certified Specialist s.pashov@creativecenter.bg