Спектроденситометър SpectroEye

spectroeyeПреносим уред, комбиниращ денситометрични и спектрофотометрични функции. Това дава възможност за контрол не само на основните (CMYK) цветове, но и на допълнителни (бъркани) цветове, включително Pantone™, HKS, DIC, Toyo и търсене на най-близък до оригинала цвят от тези библиотеки.

Големият графичен дисплей  и интуитивния потребителски интерфейс  позволяват бързо усвояване и удобно използване на уреда.

Разнообразните начини за представяне на измерените параметри (в цифров или графичен вид, като абсолютни величини или разлика) дават информацията в най-удобен за възприемане вид.

Автоматичното калибриране по вградена керамична бяла точка ускорява спектрофотометричните измервания.

Уникалната  функция BestMatch® предлага възможните корекции на оптичната плътност за достигане на максимално близък цвят.

Предефинираните задания ISO 12647 в комбинация с Best Match Ви позволява лесно да коригирате печата за постигане на  изискването на стандарта.

Прецизността на измерване и удобството за работа  правят SpectroEye  предпочитан спектрофотометър в системите за рецептиране  и смесване  на допълнителни мастила.