Pantone SkinTone Guide

Pantone SkinTone Guide е скала с еталонни телесни цветове за прилагане, там където цвета на кожата е важен. Най-често се използва в козметиката, модата, фотографията, печата и в други индустрии, където телесния цвят трябва да се сравни с цветови стандарт.

Цветовете в тази скала са създадени чрез измерване на хиляди реални типове човешки кожи Специално са разработени за да осигурят най-точното визуализиране на телесните цветове. В една скала е събрана цялата ви необходима библиотека. Приложен е стриктният качествен контрол, направил Pantone интернационален език за цветова комуникация.

  • 110 цвята номерирани от 1Y01 SP до 4R15 SP.
  • Всеки цвят е идентифициран с уникален Pantone номер, който посочва основният тон и подтона на цвета.
  • Еталонните полета са големи и разполагат с отвор за по-лесна оценка и сравнение на цветовете.
  • Цифровите стойности са достъпни в софтуера PANTONE COLOR MANAGER.
  • Включва индекс на цветовете.
  • Цветовете са разработени да осигурят най-добро съвпадение, когато се наблюдават под светлинен източник D65.

Запитване