Осветителна камера Judge II Harmony Room

judgeIIJudge II  e стационарна осветителна камера с 5 източника на стандартни лъчения.

Използва патентована фосфор – 7 флуоресцентна технология за прецизна симулация на дневна светлина:

  • Подходяща за визуална оценка и съпоставка на цветове на мостри с разнообразни размери;
  • Отговаря и дори надхвърля изискванията на международните стандарти за визуална оценка на цвета, включително ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI и BSI
  • SmartLogic система, осигуряваща по-подължителен на живот на лампите.

Запитване