Автоматична сканираща система IntelliTrax

Водещото индустриално решение за контрол на цвета в листовия печат

IntelliTrax е усъвършенствана сканираща система за контрол на цвета по време на печатния процес. IntelliTrax автоматично сканира цветната скала на обикновен печатен лист за по-малко от 15 сек. Има възможност да измерва процесни цветове, специални цветове, Pantone цветове и цвета на хартията. Информацията от измерванията моментално се изобразява на екрана, така че оператора на печатната машина може бързо да коригира процеса. IntelliTrax е идеалното решение за управление на цветовете за големи тиражи и високо скоростен печат.

IntelliTrax притежава необходимите функции, благодарение на които можете да печатате в съответствие с ISO или GRACoL G7 стандартите:

– ISO Targets

– G7 Proof-to-Press Support

– Trend Reporting

– BestMatch

IntelliTrax осигурява:

– По-бърза подготовка на печатния процес;

– Подобрява качествения контрол;

– Дава възможност бързо да направите необходимите корекции;

– Функции осигуряващи бързо възвръщане на инвестицията.

IntelliTrax

Решение за многоцветен (4+) печат

IntelliTrax (стандартна версия) е усъвършенствано автоматизирано решение за управление на цвета при печат с процесни цветове, специални цветове и Pantone цветове. Има възможност да измерва процесни цветове, специални цветове и Pantone цветове. IntelliTrax е идеалното решение за управление на цветовете за големи тиражи и високоскоростен печат.

IntelliTrax D

Автоматизиран сканиращ денситометър

IntelliTrax D е базово решение за управление на CMYK печат. IntelliTrax D осигурява всички основни инструменти за контрол на цвета в съответствие с вече съществуващите денситометри, добавяйки към тях скорост и простота.

IntelliTrax ICC

Генерира ICC профил на печатна машина

IntelliTrax ICC е решение за профилиране на печата, осигуряващо връзката между печатния и предпечатния отдел. Профилирането на печата позволява постигане на по-добро съвпадение на цветната проба и реалния печат.

 

Запитване