Система за профилиране i1Publish Pro 2

Професионално управление на цвета за професионалисти в предпечата и цифровата обработка на изображения

i1Publish Pro2 е пълноценна система за ICC профилиране в предпечата, обработката на изображения и печата.

Предназначена е за професионалистите, които трябва да организират и управляват цялостни фото, предпечатни и печатни работни потоци – RGB, CMYK и CMYK+N (CMYK плюс произволни 4 цвята).

Осигурява нови функции за верифициране на качеството на цвета, включително на дисплеите за проверка на екранната цветопроба за ISO (G7, SWOP, PSO, Japan Color) и на принтери – за проверка на на качеството с помощта на ISO контролни скали (IDEAlliance ISO Control Wedge или Ugra/Fogra Media Wedge).

Новата функция “ Компенсация на Оптическото избелване” позволява адаптиране към несъответстващи на ISO светлинни условия.

Включва:

  • НОВО! i1Pro2 spectrophotometer
  • i1Profiler software: monitor, digital projector, RGB, CMYK, CMYK+4 printer profiling; monitor and printer quality control
  • PANTONE Color Manager software
  • ColorChecker Camera Profiling software
  • ColorChecker Proof target
  • Introductory ColorChecker Classic target [mini]

 

Към електронния магазин

Запитване