i1 Publish

Професионален софтуер за управление на цветовете съчетаващ най-доброто от i1Match, ProfileMaker и MonacoPROFILER.

Потребителите могат да избират между “basic”, управляван от помощник интерфейс, или “advanced”, ориентиран към потребителите интерфейс, за професионално  генериране на ICC профили за монитори, прожектори, цифрови камери, принтери и печатни машини.

i1Publish oсигурява нови функции за верифициране  на качеството на цвета, включително на дисплеите за проверка на екранната цветопроба за ISO (G7, SWOP, PSO, Japan Color) и на принтери  – за проверка на на качеството с помощта на ISO контролни скали (IDEAlliance ISO Control Wedge или Ugra/Fogra Media Wedge). Новата функция “ Компенсация на Оптическото избелване” позволява адаптиране към несъответстващи на ISO светлинни  условия.

Поддържа следните инструменти:

  • i1Pro Spectrophotometer;
  • i1Pro 2 Spectrophotometer;
  • i1Display Pro Colorimeter;
  • и други.

Включва:

  • PANTONE Color Manager sotfware;
  • ColorChecker Camera Calibration software;
  • ColorChecker Proof target;
  • ColorChecker Classic target [mini].

Запитване