CREATIVE ENHANCEMENT TARGET

creativeentargetНовата Enhancement Target скала осигурява по-високо ниво на контрол на цвета във Вашия работен поток.

Enhancement target съдържа 3 реда хроматични полета, 6-степенна сива скала и два реда «warming» и «cooling» полета за настройка на цветовете на портрети и пейзажи.

Над тях е разположена HSL (hue, saturation, lightness) скала от 8 цветни полета за оценка и коригиране на отклоненията при различните нюанси, а най-отдолу се намира скалата за оценка на преосветените и недоосветените детайли («Clipping» скала). Полетата в тази скала са разделени на две групи – светли и тъмни. Светлите полета сe различават помежду си 1/3 F-stop. Тъмните полета са подредени по същия начин с изключение на последното, което отговаря на най-тъмното поле в ColorChecker Target. Разликата между него и следващото най тъмно поле е 1/10 F-stop. В приложенията на Adobe тези полета служат за проверка на детайлите в преосветение и недоосветените участъци на снимката.

Дори да изглежда, че детайлите в преосветените и недоосветените участъци на снимката се губят, е възможно в RAW файла да съществува информация за тях, която да може да бъде възстановена чрез подходящи корекции.