Еталон ColorChecker White Balance

cc-white1ColorChecker Custom White Balance представлява еталон за настройка на белия баланс на цифровите камери, с цел получаване на прецизно, равномерно и неутрално възпроизводство на белия цвят при всички условия на осветление.

Когато условията на осветяване се променят, Вашата камера започва да възпроизвежда бялото по различен начин, което се отразява и на другите цветове в изображението. Повечето бели еталони не са напълно неутрални, което води до отклонение в цветовете при различни условия на осветяване.

ColorChecker Custom White Balance е научно проектиран, абсолютно неутрално бял еталон, осигуряващ равномерна и спектрално неутрална повърхност при всички осветления.

ColorChecker Custom White Balance също така Ви дава възможност да настроите чувствителността на Вашия цифров фотоапарат така, че да съответства напълно точно на условията на осветление в средата, в която работите.

Възприемането на белия цвят от човешкото око се променя в зависимост от осветлението: навън цветът изглежда по-студен, вътре – по-топъл, а при флуоресцентно осветление – по-зелен. Това може да представлява проблем дори във фотостудиото, където осветлението е контролирано. Където и да се намирате – във фотостудиото или извън него, прецизната настройка на бялото преди всяка фотосесията ще Ви осигури вярно възпроизвеждне на цветовете.

Еталонът ColorChecker White Balance съответства на белите полета в многоцветната ColorChecker тест скала.

ColorChecker Brochure BG

Color Checker Comparison Brochure EN