Еталонна скала ColorChecker Passport

ccpassportColorChecker Passport е мощен ‘capture to edit’ инструмент за управление на цвета, предназначен за всички фотографи, които се стремят към по-точен и постоянен цвят.

Комбиниран с Adobe® Imaging Solutions, ColorChecker Passport съкращава значително времето за обработка на изображенията и контрол на качеството във Вашия RAW работен поток.

ColorChecker Passport съдържа три фотографски скали и специализиран софтуер за калибрация на цифрови камери:

  • Creative Enhancement Target – за проверка и оцека на преосветените и недоосветените детайли в изображението; проверка иконтрол на отклоненията в цвета.
  • Classic Target – индустриален цветови еталон за създаване на DNG профили и оценка на специфични цветове.
  • White Balance Target – за настройване на белия баланс на камерата с цел постигане на постоянство на цвета в серия от кадри (без необходимост от последващо коригиране на всеки кадър поотделно).
  • Camera Calibration Software – включва софтуерно приложение и Adobe® Lightroom® Plug-In за съставяне на DNG профили
  • Portable protective case – удобнa и компактнa защитна кутия.

Ако работите с JPEG, а не с RAW формат на изображенията, ColorChecker Passport също може да Ви бъде полезен. Използването на White Balance Target Ви помага да бъдете сигурни, че Вашите JPEG изображения са заснети при коректно настроен бял баланс и да елиминирате риска от екстремни отклонения, които не могат да бъдат коригирани в JPEG работен поток. Creative Enhancement Target Ви дава възможност да изследвате и оптимизирате изгледа на преосветените и недоосветените детайли в изображението. Можете да го използвате и като физически еталон за визуална оценка и корекция на цвета. Фотографирането на Classic Target при работните условия на осветление и визуалната съпоставка на полученото изображение с физическия еталон Ви помага да коригирате цветовете бързо и прецизно.

 

Specification_CC_Pasport.pdf

Brochure BG

Videos

Webinars

Запитване