Еталонна скала ColorChecker Gray Scale

cc-grayscalegifColorChecker Gray Scale представлява три-степенна сива скала за бързо настройване и оценяване на осветлението в студиото. Тя се състои от бяло поле, 18%-но сиво поле и черно поле, съответстващи на полетата в многоцветната тестова скала ColorChecker.
На терен Вие можете да използвате скалата като първи референтен кадър в серия от снимки, спрямо който да настроите сивия тон. В студиото ColorChecker Gray Scale служи за оценка на експонацията и баланса между основното и допълнителното осветление.
ColorChecker Gray Scale предоставя също рeферентните стойности, необходими  за настройка на цвета в най-използваните софтуерни приложения за обработка на фотографски изображения.
Тристепенните скали ColorChecker Gray Scale са научно проектирани така, че да притежават равномерна и спектрално неутрална при всички осветления повърхност.
Тя се предлага и в джобен вариант Mini Three-Step Grayscale с размери 5.7×8.26 cm, подходящ за снимки на терен.
Освен за контрол на изображението, настройване на бялото, проверка на експонацията и балансиране на осветлението при дигиталната фотография, ColorChecker Gray Scale намира приложение и за оценка на филмите, осветлението, филтрите и хартията при традиционната фотография, както и в кинематографията (телевизия и видео) за проверка на камерите, осветлението и филма.

Specifications

ColorChecker Brochure (BG)

ColorChecker Comparison Brochure (EN)