Еталонна скала ColorChecker Digital SG

cc-digital1Цветова скала със 140 цветни полета, разработена специално за нуждите на дигиталната фотография – за проверка на цифровото възпроизвеждане на цвета, баланс на бялото и създаване на ICC* профили.

ColorChecker Digital SG скалата включва всички цветови полета на ColorChecker Classic, повечето от които представляват цветове на естествени обекти като човешката кожа, небето, зеленината. Допълнително тя съдържа разширена гама от нюанси на човешката кожа, както и сива скала, осигуряваща прецизен контрол на цветовия баланс, независимо от осветлението.

ColorChecker Digital SG може да бъде използвана за настройка на белия баланс на цифровите камери, което гарантира точно, равномерно и неутрално възпроизводство на белия цвят при всички условия на осветление.

Просто включете ColorChecker Digital SG в първия кадър (ако заснемате JPEG или традиционни изображения) или в който и да е от серията RAW кадри. По-късно, в студиото, Вие ще можете да използвате скалата, за да сравните, измерите и анализирате разликата във възпроизводството на всеки цвят. Този обективен стандарт ще Ви помогне да съкратите скъпия и продължителен процес на настройка на цветовете.

ColorChecker Digital SG може да бъде използвана още за оценка на филмите, осветлението, филтрите и хартията при традиционната фотография; за оценка на печатни процеси, както и в кинематографията (телевизия и видео) – за проверка на камерите, осветлението и филма.

В комбинация с подходящ софтуер за профилиране като i1Match или ProfileMaker 5 Digital Camera, ColorChecker Digital SG може да бъде използвана за създаване на ICC профил на Вашата камера. Адекватното управление на цвета във всички входящи и изходящи звена на работния поток, увеличава ефективността и качеството на работа.

ColorChecker Brochure BG

Color Checker Comparison Brochure EN