Преносим спектрофотометър Color Eye XTH

Color Eye XTH е преносим спектрофотометър за отразена светлина, подходящ за измерване на цвета на пластмасови, текстилни, керамични и други материали с разнообразна форма и размери:

Двулъчева технология за едновременно определяне на цвета при включен и изключен огледален компонент, което улеснява измерването на лъскавината;

Прецизна сферична оптика – d/8°, подходяща за определяне на цветовете на материали с релефна повърхност;

Вграден софтуер за изчисляване на цветовите координати, оценка и сравнение на цветове, позволяващ използването на инструмента като самостоятелна система;

Собствена памет с възможност за съхраняване на информация за 400 измервания;

Апертури за стандартен и малък обхват, осигуряващи гъвкавост при определяне на цвета на обекти с различна форма и размери;

Цветови пространства: CIELAB Lab, CIE 94, CMC, XYZ, xy, CIELCH , FMC-II;

Стандартни лъчения – A, C, D50, D55, D65, D75, CWF(F2), DLF(F7), NBF (F11), SPL D50, SPL D65, SPL D75, TL83, TL84, TL85, U30;

Ъгли на наблюдение – 2 °, 10°;

Езици: английски, немски, френски, италиански, испански, японски.