Color Eye 7000A

coloreye7000aColor Eye 7000A e стационарен спектрофотометър от изключително висок клас на точност за отразена и пропусната светлина със сферична, d/8° оптична конфигурация. Осигурява прецизно измерване на цвета на обекти с най-разнообразна форма, размери, структура, релеф и дебелина, включително лъскави и оптически избелени материали, тънки слоеве, влакна, течности, прахове и др. за лаборатории, в които се изисква висока скорост, производителност и точност.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

Запитване