CLASSIC TARGET

passport_model_clasicФотографирането на индустриалния еталон ColorChecker Classic е важен елемент от постигането на постоянен и предвидим цвят при заснемането на кадъра. The ColorChecker Passport включва портативен вариант на 24-цветната скала ColorChecker Classic.

В комбинация със софтуер за калибриране тя може да бъде използвана за създаване на цветен DNG профил на вашия фотоапарат, с цел да получите постоянен, предвидим и възпроизводим цвят.

Classic target може да бъде използвана и като еталон за визуална оценка на цветовете, който ще ви помогне бързо и лесно да извършите необходимите корекции.

Повечето от цветовете в еталона представляват цветове на естествени обекти като човешката кожа, небето, зеленината. Всяко поле е оцветено в чист, наситен и богат нюанс, равномерно, без точки и смесване на оттенъци.

ColorChecker Classic ще Ви помогне да прилагате адекватни корекции на цвета, базирани на достоверна информация.

Когато заснемате голям брой кадри, които се нуждаят от еднакви корекции на цветовете, Вие обикновено коригирате няколко ключови фотографии и след това прилагате същите корекциите на останалите кадри. Тази практика крие риск от нежелана промяна в нюанса на цветове, които не се нуждаят от коригиране. Заснемането на ColorChecker Classic при същите условия на осветление, ще Ви помогне да предвидите как корекцията на един цвят, ще се отрази на останалите цветове, преди да я приложите върху всички изображения.