CarFlash безконтактна цветоизмерителна система

Осигурете пълен контрол на качеството на цвета през целия производствен процес с CarFlash – автоматизирано решение за измерване на покрития със специални ефекти. Чрез интегрирането на инструмента с индустриален робот качеството на цветовете може да бъде контролирано и управлявано още в производствения процес, по-ефективно и с по-добра повтаряемост.

Характеристики:

  • Елиминира скъпо струващи производствени грешки по отношение на цвета. Осигурява 100% контрол на продукцията за усъвършенстване на качеството и общата интеграция на процесите.
  • Безконтактното измерване премахва риска от повреда на пробата.
  • Работи в комбинация с индустриален робот (6 оси).
  • Няколко измервателни ъгли – от 15º до 75º.
  • В допълнение към колориметричните данни системата събира информация за еднородността на покритието и температурата на повърхността с всяко измерване.

Запитване