Автоматична сканираща система EasyTrax

EasyTrax

EasyTrax е нова полуавтоматична система за сканиране, предназначена за CMYK и CMYK+2  цветови задания. Предлага се в различни печатни формати от 520 mm до 1020 mm и се доставя окомплектована с измервателен плот, което позволява лесна интеграция в работния поток.

EasyTrax включва т.н. «black backing» (черен фон) и G7/PSO Process Control, необходими за постигане и поддържане на ISO сертификация.
EasyTrax притежава функционалност за работа както в режим на сканиране, така и в режим на индивидуални измервания във всяка точка на печатния лист, което го прави идеалното решение за контрол на цвета в малоформатния цветен печат CMYK печата.
EasyTrax дава възможност за едновременно (с едно отчитане) измерване на цвета и плътността, като по този начин спестява време и осигурява цялата информация, необходима за настройка на печата и предпечатните процеси.
Измерването на плътността в сканиращ режим своевременно Ви информира за отклонения от допустимите стойности и осигурява възможност за бързо коригиране на процеса, като по този начин спестява време и намалява брака.
Системата за откриване на грешки на EasyTrax следи разположението на цветния стрип и сигнализира на потребителя в случай на отклонение, с което намалява риска от неправилно отчитане. Лазерният метод за позициониране на цветния стрип осигурява висока прецизност на измерванията при висока скорост на сканиране – 150mm/sec.

EasyTrax се предлага в два варианта:

  • EasyTrax Density – базово решение за полуавтоматичен контрол на цвета при CMYK печата. Данните за плътността се съпоставят със заложените стандартни стойности за по-лесно определяне на необходимите корекции в различните зони на намастиляване.
  • EasyTrax Spectral – усъвършенствано решение за полуавтоматичен контрол на плътността и спектралните данни на до шест-цветен (CMYK+2) печат. Измерва спектралните характеристики на специалните цветове. Добро решение за всички, които желаят да направят крачка напред в стандартизацията на печатния процес.

Брошура EN

Книга EN

Запитване