Color i5 Benchtop Spectrophotometer

color-i5Color i5 e стационарен спектрофотометър от висок клас на точност за отразена и пропусната светлина, със сферична, d/8° оптична конфигурация.
Подходящ e за измерване на цвета на обекти с различна форма, размери, структура, релеф и дебелина, включително лъскави и оптически избелени материали, тънки слоеве, влакна, течности, прахове и др. Подходящ e  за лаборатории, в които се изисква висока скорост и производителност:
– Три – лъчева технология за едновременно определяне на цвета при включен и изключен огледален компонент, което улеснява измерването на лъскавината;
– С падащ преден панел за прецизно поставяне и фиксиране на обекта или вградена видео камера с дисплей за непрекъснат визуален контрол, елиминиращ грешките от неправилно позициониране или замърсяване на материала;
– Двойно- увеличителна оптична леща с автоматично позициониране, елиминиращо несъответствието на разположението й спрямо мострата;
Набор от различни по големина апертури за всеки режим на измерване, гарантиращи максимална гъвкавост при определяне на цвета на обекти с нееднородна повърхност и различни размери;
Автоматична ултравиолетова настройка за бързо и удобно измерване на флуоресцентни или оптически избелени материали.

Запитване