Настолен филм денситометър 369

Денситометър за измерване на сребърни и диазофилми 369

369 е оптимизиран денситометър за измерване на диазофилми/сребърни филми, използвани в печатните процеси и микрофилмите. С натискането на един бутон сменяте режима на измерване – UV (диазофилм) или орто (сребърен филм). 369 директно измерва от 0.0 до 5.0 оптична плътност с точност до плюс/минус 0.04D (при 4.5D и 2мм апертура). Бутон за автоматично нулиране 0.0D. Функция за контрол на интензивността на светлината разпознава плътностти над 4.0D и автоматично увеличава интензивността на лампата. Микропроцесори осигуряват стабилни и точни денситометрични измервания до 5.0D. Масичката е специално оцветена в оранжево, за минимизиране на UV излъчването. Тази безопасна светлина ще предпази вашите диазофилми от неконтролируеми промени в оптичната плътност.

Характеристики:

  • Калибриране в една стъпка;
  • Бутон за нулиране;
  • Автоматичен контрол на интензивността на светлината;
  • RS-232 интерфейс.

Запитване