Настолен филм денситометър 361Т

Стационарен денситометър за преминала светлина 361Т

Измерва оптична плътност (до 6.0D) и растеров тон. Използва се за линеаризиране на експонатори, за коригиране на експонацията и контрол на качеството на процеса. В UV режим измерва плътността на воала и оценява диазофилмите.

Характеристики:

  • Измервателна апертура – 1мм, 2мм и 3 мм;
  • Измерва в UV и орто режими;
  • Включва интерфейсен кабел за връзка с компютър.

Запитване