Филм денситометър 341C

Преносим денситометър за преминала светлина 341C

Преносимият денситометър за преминала светлина 341C съчетава най-добрите функции на стационарните денситометри с компактност и ниска цена. 341C е напълно самостоятелно устройство – може да го използвате навсякъде, където ви е необходим.

X-Rite 341C включва калибриран вътрешен светлинен източник. Той отговаря на световните стандарти за денситометри за преминала светлина, включително за правилно разпределение на светлината, позволяващо коректни измервания. 341C измерва оптична плътност и растеров тон с изключителна точност до 5.0D. 341C включва еталон за калибриране. Измерва конвенционални филми с високи плътности, измерва плътни и растерови елементи.

Характеристики:

  • Лесен за употреба тъчпад;
  • Батерията осигурява над 1000 измервания с едно зареждане;
  • Зареждането на батерията отнема само 1 час;
  • Режим “Sleep” – изключва инструмента, когато не го използвате, за да пести енергия;
  • Измервателна апертура – 2 и 3 мм;
  • Светеща основа;
  • Калибриран вътрешен светлинен източник;
  • Функция за измерване на растеров тон.

Запитване