Новите реклами на iPad Pro

Миналата седмица, видяхме поредица от кратки рекламни видеа на iPhone 7 Plus в режим на снимане Portrait Mode. Сега Apple насочва нашето внимание към iPad Pro и неговите предимства, пред който и да е компютър.

Всяко видео може е с продължителност от 15 секунди, в които се акцентира върху някое от основните предимства на iPad Pro чрез избрана публикация в Twitter.