Нова серия настолни спектрофотометри

X-Rite Ci7800 или Ci7600

Оптималната цел на серията спектрофотометри Ci7x00 е точност на цветовете – от идеята до крайния продукт. В това най-ново поколение индустриални настолни спектрофотометри, X-Rite е включил важни нови възможности, които позволяват на дизайнери, лаборатории и производители да работят по-продуктивно и точно.

Надграждането до следващото поколение Ci7800 Series има много предимства за всеки работeн процес в индустрията, за който от голямо значение е управлението на цвета.

Основни предимства:

  • Предлага най-добрата в класа си производителност чрез превъзходни точност и последователност;
  • Проектиран в съответствие със стандарти, включително ASTM E308 и CIE/ USP;
  • Опция за  UV балансиране – контрол нa флуоресцентни и оптически избелващи вещества в хартия, текстил, пластмаса, боя и покрития;
  • Лесна поддръжка, с обслужване на място за повечето въпроси;
  • Сензори за температура и влага и запис на параметрите при всяка проба с цел локализиране и проследяване.

Повече информация можете да намерите тук

_