ПЕРФЕКТНИЯТ ЦВЯТ

На 15. април 2014 година в заседателната зала на Библиотеката на Нов Български Университет се проведе семинар на тема : “ПЕРФЕКТНИЯ ЦВЯТ” пред студенти от департаменти Фотография, Графичен дизайн и Реклама.
————-

Лекторите Енчо Найденов – фотограф и преподавател в НБУТемелко Темелков – фотограф и Стойо Пашов – продуктов мениджър за X-Rite/Pantone споделиха своя професионален опит и демонстрираха практически решения в областта на:
  • комплексно управление на цвета във фотографския и дизайнерски работен поток;
  • предотвратяванe на грешки при заснемане и обработка на изображения;
  • използване на еталонни фотографски скали и софтуер за калибриране на цифрови камери;
  • цветови настройки и профилиране на монитори, проектори и таблети.

 

Поради големият интерес, през м. май са планирани семинари пред по-малки групи студенти с практическа насоченост в областта на профилирането и калибрацията на цифрови камери и използването на еталонни фотографски скали и софтуер.