OPEN DAYS

На 20 и 21 март 2013 година  в една от залите на Интерпред се състоя мероприятието Open days, организирано от Българската асоциация за съвременна графика и печат,на която Криейтив Център е член.

Събитието беше посветено на рекламното производство и рекламата, начините да се печели от нея и приложенията ѝ в различни области на маркетинга и рекламата.

Мероприятието включваше лекции, презентации и демонстрации за печатни техники, оборудване и материали, разделени в зона за семинари и печатна зона.

Нашата фирма участваше с демонстрационен щанд, на който бяха представени продукти на X-Rite – система за профилиране i1 Pro 2, автоматична сканираща маса i1i0, спектроденситометър eXact, автоматична сканираща система EasyTrax и фотографски еталонни скали. Не бива да пропускаме и  присъствието на  новия и невероятен Apple iMac, на който беше демонстриран софтуера i1Profiler.