Предложения за безвъзмездно финансиране по ОП “Конкурентноспособност”

euroВъв връзка с обявената процедура “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” за подбор на проекти по ОП “Развитие на конкурентоспособноста на българската икономика”, фирма Криейтив Център ООД  информира своите клиенти  за възможностите за безвъзмездно финансиране на проекти.

Микро, малки и средни предприятия, които отговарят на изискванията на процедурата, могат да финансират до 70% от свои проекти, чийто размер е до 4 млн.лв. Процедурата е ориентирана към икономически дйности, свързани със създаване и разпространение на информация и творчески проекти –издателска дейност, производство на филми, телевизионни предавания, звукозапис и издаване на музика и др.

По тези проекти фирмите могат да реалзират инвестиции за покупка на машини, съоръжения, компютърно оборудване и софтуер, както и да заплащат за услуги – за въвеждане на нови технологии, за разработване на бизнес и маркетингови стратегии.

В раздел Инвестиции, фирма Криейтив център предлага на своите клиенти :

  • Apple продукти и софтуер – за издателства, производители на филми, телевизионни програми, аудио и видео продукции;
  • Решения за контрол и управление на цвета – за дизайн, фотография, предпечат, печат,кино и видео системи, телевизионно оборудване;
  • Цифрови печатни системи за пробни и къси тиражи.

В раздел Услуги фирмата предлага :

  • Интегриране на Apple продукти в работния поток на фирмата;
  • Интегриране на уреди и софтуер за контрол и управление на цветове в работния поток;
  • Въвеждане в експлоатация и обучение на екипа за закупеното оборудване.

Фирма Криейтив цетър има реализирани 3 проекта по ОП “Конкурентоспособности” и екипът е готов за реализиране на нови съвместни проекти.

Презентация за изискванията на програмата и предложенията на фирмата можете да откриете тук.

За повече информация, потърсете нашия екип на телефони 02/946 33 50, 846 33 76 или на електрoнен адрес k.popov@creativecenter.bg.