Digital Front End

Xeikon 800 Digital FrontEndX-800 – цифрова контролна станция, превърнала се в еталонна за системите за персонализиран печат. Позволява използването на напълно автоматизирани работни потоци, което осигурява максимална гъвкавост на оператора.

Модулната същност на X-800 гарантира, че тя ще пасне точно на наличната структура.

Съвместима с машини: Xeikon 8000, Xeikon 6000, Xeikon 5000plus, Xeikon 4000 и Xeikon 330.

Брошура EN

Брошура BG

Xeikon IPDS Controller

Заедно с X-800 осигурява поддръжка на IPDS данни за персонализирани документи.

Xeikon IPDS Controller в комбинация с X-800 DFE осигурява поддръжка на IPDS данни за персонализирани документи (счетоводни, застрахователни и други) и поддръжка на PostScript или PDF за другите типове задания за печат.

Съвместима с машини: Xeikon 8000, Xeikon 6000, Xeikon 5000plus и Xeikon 4000.

Запитване