UV-Setter Series 400

CtP400

UV-setter Series 400 са предназначени за изработване на печатни форми с максимален формат до 830х680 mm при скорост до 15 пластини/час.

Експонаторите се предлагат в три варианта според нивото на автоматизация – ръчен (UV-setter 440) полуавтоматичен (UV-setter 440 SCA) и напълно автоматичен (UV-setter 440 MCA).

Техническа спецификация

Брошура EN

Запитване