UV-Setter Series 11- DSI³

UVSetter11

UV-Setter Series 11 DSI3 включва експонатори, предназначени за VLF (Very Large Format) пазара. Зареждащата им система позволява изработване на печатни форми с много различни размери, като при използване на по-малки формати, е възможно експонирането на няколко пластини едновременно.

Максималният формат на печатните форми различните модели експонатори от серията варира от 1375х2050 mm до 1535х3170 mm.

Техническа спецификация

Брошура EN

Запитване