BasysPrint InterPlater 85HD/135 HD

Interplater85Под търговската марка InterPlater basysPrint предлага оборудване за проявяване на офсетови печатни пластини, произведено от Glunz & Jensen.

InterPlater 85 HD/135 HD (85/135 см feed wight) представлява машина за проявяване на едностранно експонирани позитивни или негативни офсетови печатни пластини с производителност до 300 m2 за 5-6 часа.

Уникалната иноватива секция за проявяване – DevoChamber – води материала през процеса без риск от повреждане и деформиране. Едновременно с това, DevoChamber минимизира оксидацията и пенообразуването, което чувствително редуцира консумацията на химикали.

Запитване