Условия за ползване

Условия за ползване на www.creativecenter.bg

1. Предназначение

1.1 Настоящият документ определя условията за ползуване на сайта www.creativecenter.bg (Сайта) от всеки потребител (Потребител), който посещава и ползува информация или услуги от Сайта.

2. Страни

2.1 Собственик на Сайта и правата за него – Криейтив Център ООД, БУЛСТАТ 831811489;

2.2 Потребител – всеки посетител на сайта, независимо от целите на посещение – ползуване на информация и/или услуги;

3. Изявления на Потребителя

3.1. С маркиране на «Запознат съм и приемам условията за ползуване на сайта», Потребителят извършва електронно изявление в смисъла на «ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС».

3.2. С натискане на който и да е бутон или линк от Сайта, Потребителят потвърждава, че :

3.2.1 се е запознал с настоящите условия;

3.2.2 безусловно приема на настоящите условия;

3.2.3 безусловно се съгласява да спазва правилата на настоящите условия;

3.2.4 ползува Сайта изцяло на свой риск и отговорност;

3.2.5 се задължава да не търси по никакъв начин съдебна и други отговорности от Собственика за последствия, вреди, загуби и др. събития, основаващи се на ползуването на Сайта и информация от него.

4. Отговорности и права на Собственика

4.1 Собственикът поддържа на Сайта информация, източници на която са цитираните фирми производители.

4.2 Собственикът не носи отговорност за съдржанието на информацията на сайта относно достоверност, непълнота, некоректност и/или съдържание, нарушаващо законодателствата в ЕС и България.

4.3 Собственикът може да променя настоящите условия и съдржанието на Сайта по свое усмотрение, без предизвестие и без да носи отговорност за произтичащи от това последствия, вреди, загуби и др.

5. Условия за покупки чрез електронния магазин на сайта :

5.1 Потребителят попълва приложената форма за регистрация;

5.2 Потребителят маркира, че е запознат и приема настоящите общи условия;

5.3 Собственикът може да откаже продажба чрез електронния магазин при следните условия :

5.3.1 Ако потребителят няма навършени 18 години;

5.3.2 Ако потребителят няма постоянен адрес/регистрация в РБ;

5.3.3 Ако посочения адрес и телефон за доставка в приложената форма за регистрация са невалидни;

5.3.4 Ако потребителя откаже предоставяне на информация, изискана от Собственика и описана по-долу;

6. Реализиране на покупка чрез електронния магазин на сайта

6.1 Поръчки за покупки се приемат на сайта денонощно и се обработват само в работни дни.

6.2 След приемане на поръчката, Служител на Собственика се свързва с Потребителя за потвърждаване на съдържанието на поръчката и други подробности.

6.3 Всяка поръчка се счита за потвърдена, ако Потребителят получи потвърждение по факс или електронна поща.

6.4 Потвърдената поръчка се получава с наложен платеж със спедиторска фирма СПИДИ.

6.5 Всяка поръчка е придружена с приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и фактура. Фактурата включва потвърдената цена и разходите за транспорт и застраховка.

7. Гаранционни условия

7.1 Гаранционните условия за продуктите, закупени чрез електронния магазин, са описани на сайта и в гаранционната карта, придружаваща продукта.

8. Конфиденциалност

8.1 Собственикът гарантира, че получената информация във връзка с поръчки чрез електронния магазин ще бъде използвана само и единствено за целите на тази поръчки.

9. Въпроси и контакти