Cotton Planner

Cotton Planner е папка с памучни еталони, предназначена за избор и задаване на цветовете при дизайна на текстилни материали. Включва памучни еталони обагрени в 2 100 цвята (от които 175 нови), подредени по цветови семейства

  • Перманентно прикрепени памучни чипове с размери 15 мм х 15 мм.
  • Идеален е за вземане на бързи решения за цвета в офиса
  • или по време на пътуване.
  • Включва софтуера PANTONE COLOR MANAGER.

Запитване