FORMULA GUIDE Solid Coated&Solid Uncoated

 

Необходим навигатор в цветовете за дизайнери, печатари и колористи


PLUS SERIES FORMULA GUIDES са инструменти за избор, задаване и съгласуване на плътни PANTONE цветове. Сега с всички нови 560 цвята, добавени след 2010, графични дизайнери, специалисти предпечат и печатари имат избор между 1 677 актуални PANTONE MATCHING SYSTEM Colors, доказани от практиката цветови нюанса – в ново хроматично подреждане. Включени са и рецептите за мастила – за улеснение на печатарите при работа с допълнителни цветове.

  • 1 677 хроматично подредени цвята с рецепти за мастилата;
  • Дава ви правото безплатно да свалите софтуера PANTONE COLOR MANAGER;
  • Включва индикатор за оценка на осветеността.

Комплект от 2 скали, отпечатани върху коатирана и некоатирана хартия.

Запитване

Към ел. магазин