Опции за EFI Color Proof XF

  • EFI ColorProofXFColor Verifier – Сертифициране на цветопробния и тиражния отпечатък за съответствие на договорените толеранси и  ISO-стандартите;
  • Dot Creator – позволява отпечатване на цветопробен отпечатък, симулиращ растерен печат;
  • One-bit Option – използва 1-битовите файлове от CtF или CtP за отпечатване на проба с реалния печатен растер;
  • и много други опции…