EFI – системи за цифрови проби

EFIEFI Proofing Solutions – системи за цифрова цветна проба, използващи ICC-профили за симулиране на тиражния печат.

EFI Color Proof XF – RIP software за професионални InkJet и лазерни принтери – HP, Epson, Canon и др.

  • максимална гъвкавост и производителност за многопотребителска среда – в рекламни агенции, дизайнерски и предпечатни студиа;
  • архитектура “1 сървър – много клиентски работни станции” – за истинска многозадачна работа;
  • печат на 1 и повече принтери;
  • разнообразни медии за симулиране на реалните печатни продукти – от вестникарска хартия – до картон за качествени опаковки;
  • FOGRA-сертифицирана цветна проба за удостоверяване на истинската визия на финалния продукт

EFI Color Proof XF

EFI Color Proof eXpress

Опции за EFI Color Proof XF