Предпечат и печат

Prepress&Printing

АВТОМАТИЧНИ СКАНИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ПЕЧАТА

АВТОМАТИЧНИ ЧЕТЦИ НА ТЕСТОВИ СКАЛИ

ПРЕНОСИМИ ИНСТРУМЕНТИ

ДЕНСИТОМЕТРИ

СИСТЕМИ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ i1

ЕТАЛОННИ СКАЛИ COLOR CHECKER

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

БЕЗКОНТАКТНИ ЦВЕТОИЗМЕРИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ЧЕТЦИ НА ПЕЧАТНИ ФОРМИ

ФИЛМ ДЕНСИТИМЕТРИ

ТЕСТОВЕ ЗА ЦВЕТНО ЗРЕНИЕ

СОФТУЕР

Запитване