Пласмаси

plastics

ВИСОК КЛАС НАСТОЛНИ СПЕКТОРФОТОМЕТРИ

НАСТОЛНИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ГЛАНЦ

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

БЕЗКОНТАКТНИ ЦВЕТОИЗМЕРИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ПРЕНОСИМИ ИНСТРУМЕНТИ

СОФТУЕР