Тест за цветно зрение Farnsworth Munsell 100 Hue Test

Лесен за прилагане, високоефективен тест за цветно зрение.

Използва се в индустрията над 40 години, отнема 15 минути, анализира колко точно наблюдателя различава вариациите в цвета. Безценен за хора, чиято работа зависи от остротата на зрението им.

  • Тестът се състои от общо 85 еталона с плавно променящ се цветови тон, обхващащи видимия спектър;
  • Включеният софтуер посочва типа и степента на нарушенията в цветното зрение;
  • Осигурява независим контрол върху валидността на други тестове за цветно зрение.

Запитване