Спектрофотометър 964 0°/45°

Преносимият спектрофотометър 964 с измервателна геометрия 0°/45° ви позволява да измервате абсолютни величини и разлика в следните цветови системи: CIE XYZ, CIE Yxy, CIE LAB, Hunter LAB, CIE LCH, CMC, CIE94, Whiteness и Yellowness по ASTM E313-98, Metamerism Index и DIN 6172.

  • Голям LCD дисплей за удобно отчитане на измерванията.
  • Универсален – подходящ за работа в лаборатории, производствени или полеви условия.
  • Цветови стандарти могат да бъдат събрани заедно в един проект като част от фирмените цветови стандарти.
  • За да се осигури последователността на измерването са вградени конкретни стъпки, по които оператора да се ръководи.
  • Съхранява до 1024 стандарти с толеранси за по-удобно сравнение с измервания цвят.
  • 3 заменяеми апертури, включени в комплекта на доставка.
  • Съгласуване на измерванията с голям брой инструменти.

Запитване