Спектрофотометър 962 0°/45°

Преносимият спектрофотометър 962 с измервателна геометрия 0°/45° ви позволява да измервате абсолютни величини и разлика в следните цветови системи: CIE XYZ, CIE Yxy, CIE LAB, Hunter LAB, CIE LCH, CMC, CIE94, Whiteness и Yellowness по ASTM E313-98, Metamerism Index и DIN 6172.

  • Голям LCD дисплей за удобно отчитане на измерванията.
  • Универсален – подходящ за работа в лаборатории, производствени или полеви условия.
  • Цветови стандарти могат да бъдат събрани заедно в един проект като част от фирмените цветови стандарти.
  • Съхранява до 1024 стандарти с толеранси за по-удобно сравнение с измервания цвят.
  • Сменяеми апертури – инструмента се поръчва с определена апертура, която може да се заменя на място с другите апертури (поръчват се отделно).
  • Съгласуване на измерванията с голям брой инструменти.

Запитване