Спектроденситометри серия 500

Спектроденситометрите серия 500 измерват оптична плътност, цвят и спектрална характеристика. Те са налични с разнообразни измерателни апертури, някои модели могат да съхраняват информация за цветови стандарти и формули. Могат да се конфигурират за използват с дясна или с лява ръка.

Изберете вашия модел:

  • 504 Лесен за употреба базовия модел 504 измерва оптичнаплътност бързо и надеждно.

 

  • 508 Базов модел 508 денситометър е идеален за контрол на печатния процес – с един инструмент точно измервате оптична плътност, растеров тон и нарастване на растеровия тон.

 

  • 518 Стандартен денситометър за контрол на четирицветния печат. Ще ви послужи да определите необходимите корекции по време на печат, с помощта на основните функции и допълнителните трапинг и контраст.

 

  • 528 Ако печатате със специални и допълнителни цветове 528 е вашия модел. Той има всички денситометрични функции плюс няколко основни спектрофотометрични. Получавате го с предварително заредени G7/ISO 12647-2 стандарти и дигитална библиотека PANTONE FORMULA GUIDE, coated.

 

  • 530 Улеснете вашата работа с използването на един единствен инструмент. Той притежава пълен набор от денситометрични и спектрофотометрични функции. Получавате го с предварително заредени G7/ISO 12647-2 стандарти и дигитална библиотека PANTONE FORMULA GUIDE, coated.