Софтуер NetProfiler 3

NetProfiler 3 е лесна за използване програма, която позволява да се проверят, оптимизират и удостоверят инструментите за измерване на цвят.

Предимства:

  • Дава възможност да удостоверявате точността на измерване на спектрофотометъра ви;
  • Позволява да стандартизирате критериите за верифицирне на цвета;
  • Позволява цифровите работни потоци да работят ефективно, като намалява разликите между измервателните устройства, причинени от остаряване, износване или външни влияния;
  • Диагностицира дали даден инструмент се нуждае от сервиз, още преди това да повлияе на измерванията;

Нови функции:

  • Можете да профилирате вашия инструмент със или без достъп до интернет;
  • Лесен за използване с общ потребителски интерфейс за всички измервателни инструменти;
  • Напълно съвместим с всички съвременни Windows операционни системи;
  • Подобрена керамична калибрационна карта, включени нови конфигурации, оптимизирани за портативни инструменти;
  • Опции за извършване на проверка или настройване (профилиране) на инструментите.

Запитване