Софтуер Color iTextile

Color iTextile осигурява бърз и точен анализ на цвета и възможност за оптимизиране на всяка рецепта с цел намаляване на разходите и повишаване на точността.

Color iTextile се адаптира към вашия работен поток, за да постигнете цветовете бързо и лесно. Color iTextile е документно ориентиран софтуер, който премахва въпросите около оценяването на цветовете. Неговата лесна приспособимост позволява анализ на крайни продукти, производствени или лабораторни образци. Заедно с най-напредналата технология за съгласуване на цветовете в индустрията.

Характеристики:

  • Възможност за персонализиране на работния екран.
  • Интерактивни графики и диаграми.
  • Визуално представяне на цветовата разлика.
  • Документно ориентирана архитектура – Задания.
  • Много методи за задаване на толеранси – статистически, CMC, исторически и др.
  • Поддържа NetProfiler.
  • Поддържа следните формати: CxF, EXP, DAT, QTX.
  • Управление на данни.
  • Напълно интегриран контрол на качеството и рецептирането.
  • Поддържа следните инструменти: Color i7, Color i5, Ci52, RM61, XTS, CFS57.

Запитване